Přednášky o jižní Indii a Knihovnách palmových listů 30. 10. až 15. 12. 2017

Cestovatel Pavel Krejčí strávil v jižní Indii každoročně dlouhé měsíce. Během nich poznal život místních obyvatel, navštívil mnoho zážitkově silných hinduistických chrámů a prožil nevšední dobrodružství, když mohl doprovázet nádího Palaniho do kolébky prastarých knihoven palmových listů na jihu Indie. Pavel je autorem knihy „Kým jsme byli, jsme a budeme“ a přiblíží Vám více o tajemství knihoven palmových listů.

Termíny přednášek a informace o vstupenkách:

Myslíte, že vše je nevyhnutelně dané, nebo můžete něco změnit?

Přednáška Vám také nastíní, jak můžete pracovat se svým palmovým listem. Jak vybrat životního partnera, školy, vhodné povolání, zda stavět dům, nebo si pronajmout byt, nebo jak naplnit své životní poslání. Doposud jste neslyšel(a) o knihovnách palmových listů? Možná i na Vás čeká tisíc let v knihovně daleké Indie Váš palmový list a v něm konkrétní životní plán pro tuto inkarnaci… Palmové listy nemají punc předpovědi, jsou celostní transformací člověka této doby.

Pavel Krejčí při své práci osobitým způsobem propojuje letité zkušenosti psychoterapeuta a průvodce palmovými listy. Během tohoto večera Vás také zábavným způsobem seznámí s tím, čím se od roku 2008 jako první v Čechách, na Moravě a na Slovensku zabývá – knihovnami palmových listů a jejich odkazem pro současnou dobu. Po přednášce lze zakoupit a nechat si podepsat poslední výtisky již téměř vyprodaného vydání knihy Pavla Krejčího o knihovnách palmových listů „KÝM JSME BYLI, JSME A BUDEME“ a také případně vyplnit objednávku čtení palmového listu.

Informace o vstupenkách či rezervace můžete provést na výše uvedených stránkách spolupořadatelů: http://www.peterbartal.cz/products/knihovny-palmovych-listu-30rijna/

Share Button