Blog

All Posts in Category: Obecně

Rozhovor s Pavlem Krejčím v časopisu Sféra

V novém čísle časopisu Sféra 1/2 2019 vyšel rozhovor s Pavlem Krejčím.

Přečíst si ho můžete také zde.

Share Button

Dotisk knihy Pavla Krejčího “Kým jsme byli, jsme a budeme“ o knihovnách palmových listů

Nakladatelství Dialog dotisklo pro velký zájem knihu „Kým jsme byli, jsme a budeme“. Knihu je  nyní možné objednat online na stránkách nakladatelství. O obsahu knihy se dozvíte ve starším příspěvku na blogu.

Share Button

Povídání o palmových listech ve společensko-kulturním měsíčníku pro lidi z Orlickústecka

Share Button

Povídání a autogramiáda 2. 10. – 5. 10. a 21.10. na severní Moravě

Knihovny palmových listů – Pavel Krejčí: Povídání a autogramiáda knihy „Kým jsme byli, jsme a budeme“.

Termíny:

Myslíte, že vše je nevyhnutelně dané, nebo můžete něco změnit?

Přednáška Vám ukáže, jak můžete pracovat se svým palmovým listem. Jak vybrat životního partnera, školy, vhodné povolání, zda stavět dům, nebo si pronajmout byt, nebo jak naplnit své životní poslání. Doposud jste neslyšel(a) o knihovnách palmových listů? Možná i na Vás čeká tisíc let v knihovně daleké Indie Váš palmový list a v něm konkrétní životní plán pro tuto inkarnaci… Palmové listy nemají punc předpovědi, jsou celostní transformací člověka této doby.

Pavel Krejčí při své práci osobitým způsobem propojuje letité zkušenosti psychoterapeuta a průvodce palmovými listy. Během tohoto večera zábavným způsobem seznámí s tím, čím se od roku 2008 jako první v Čechách, na Moravě a na Slovensku zabývá – knihovnami palmových listů a jejich odkazem pro současnou dobu.
Po přednášce lze zakoupit a nechat si podepsat knihu Pavla Krejčího o knihovnách palmových listů „KÝM JSME BYLI, JSME A BUDEME“ a také vyplnit objednávku čtení palmového listu.

Informace o vstupenkách či rezervace můžete provést na výše uvedených stránkách spolupořadatelů.

Share Button

Pavel Krejčí vydal knihu o knihovnách palmových listů

Aktualizováno

Dotisk knihy Pavla Krejčího “Kým jsme byli, jsme a budeme“ o knihovnách palmových listů

Nakladatelství Dialog chystá dotisk knihy „Kým jsme byli, jsme a budeme“. Knihu je již nyní možné objednat mailem na knihy@dialog-lbc.cz a v krátké době by ji mělo být možné objednat i online na stránkách nakladatelství. O obsahu knihy se dozvíte ve starším příspěvku na blogu.


V roce 2017 vyšla v nakladatelství Dialog kniha „„Kým jsme byli, jsme a budeme“. Jak kniha vznikla a jak seznámení s knihovnami palmových listů ovlivnilo osud autora?

Před několika lety si Pavel Krejčí přečetl knihu o knihovnách palmových listů v jižní Indii, ve kterých už byly před tisíci roky napsány životní příběhy lidí, kteří v budoucnu do této knihovny přijdou. Neuvěřitelné. Byl nadšen a zvědav.

Po krátkém čase se vydal na cestu do Indie a navštívil jednu z knihoven, v níž mu indický knihovník (čteč palmových listů) našel  jeho palmový list a sdělil mu jeho obsah. Autor se dozvěděl nejen detaily ze svých minulých vtělení a současného života, ale i o událostech, které ho v dohledné době čekávají a neminou. Fakta, která se od čteče dozvěděl, jej svou přesností natolik ohromila, že záhy opustil občanské povolání a započal se zkoumáním mysteria palmových listů. Je náš osud na 100% dán? Je snad vymezen minulou karmou? Vycházíme vstříc osudu anebo spíše on k nám? Lze jej změnit, vyhnout se tragédiím anebo ho aspoň vychýlit k lepšímu? Platíme životní nepřízní za svoje minulá pochybení? Potkali jsme svoje nejbližší i v minulých životech? Rodíme se stále znovu? Lze přečíst přesné datum smrti?

Po několika letech došlo v autorově životě vskutku k událostem, které mu čteč předpověděl. Autor posléze pozval dva čteče palmových listů do Prahy, kde ve vyprodaném sále Novoměstské radnice vzbudili doslova senzaci. V současné době už zájemci o čtení palmového listu nemusí jezdit do jižní Indie, ale lze se na dálku prostřednictvím Skype propojit z evropského centra v Praze přímo se čtečem palmových listů a potom?

Vydalo nakladatelství Dialog, Liberec. Objednávejte na www.dialog-lbc.cz

knihaPrebal

Share Button