1. Připravte si razítkovací podušku napouštěnou fialovým inkoustem a připravte si ženy levý a muži pravý palec (pozn.1). Krouživým pohybem palce po podušce si jej pečlivě namočte. Uvolněte se a připravte se na otisk palce. Bílý papír položte na hranu stolu, netlačte na palec ani s ním nekolébejte ze strany na stranu a otiskněte palec. Po prvním otisku ten druhý podržte o něco déle a ten třetí nejdéle (už není na palci tolik inkoustu).
  2. Pokud je otisk rozmazaný, připravte si nový papír, uvolněte se a opakujte postup dle bodu 1. Otisku palce věnujte náležitou pozornost.
  3. Otisky prosím pečlivě nafoťte nebo naskenujte. Pokud přiložíte špatný sken, nebo rozmazanou fotografii otisku palce, ztížíte práci čteči palmových listů v Indii.

Poznámka 1
Kromě fialového inkoustu lze použít i inkoust modrý, či černý. Používejte prosím výhradně inkoust, razítkovací barva není vhodná. Děkujeme.
V případě že máte na ruce nějaký zásadní hendicap (nemáte ruku, nebo její část) pošlete SMS na tel 777 716 117 a domluvíme se na dalším postupu.

Soubor s otiskem

Přiložte foto otisku palce - ženy levý, muži pravý.
Otisk na fotografii by měl být nejlépe 3x vedle sebe.

  1. První čtení

Zvolte termín čtení

Kontaktní informace

Dotaz / poznámka

Jak jste se o nás dozvěděli?

Takto označená pole * musí být vyplněna.